مقاله علمی دكتر حسین سلیمانزاده از اساتید و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان  با عنوان Response of Sunflower ( Helianthus annuus L.) to Inoculation with Azotobacter under different Nitrogen Levels  در ژورنال بین المللی ISI بنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان پذیرش و به چاپ رسید. دكتر حسین سلیمانزاده از اساتید واحد پارس آباد دارای چندین مقاله در ژورنالهای ISI  در كشورهای مختلف دارد و بعنوان پژوهشگر نمونه و استاد برجسته واحد مطرح و مورد تجلیل قرار گرفته است.

نوشته شده در تاریخ 1389/03/10    | توسط: علی یوسفی    |    | نظرات()