کتاب بررسی جایگاه هنر در دوره ایلخانی توسط مظاهر صلحی ، جبرائیل فرزانه از مدرسین دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغانو پیام نور شهرستان و دکتر ولی اله خوش طینت عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور به چاپ رسید. این کتاب بر ویژگی های هنر در سه دوره ایلخان پایانی ( غازان ، اولجایتو ، ابوسعید ) تأکید دارد. این کتاب در هفت فصل تنظیم شده که در فصل اول آن تاریخ سیاسی مغولان که از حمله چنگیز خان آغاز شده و با مرگ سلطان اوبوسعید بهادر خاتمه می یابد در فصول دیگر در اطراف واژه هنر به بررسی پرداخته ، سبک ها و نحله های متعدد آن ، هنر ایلخانی در دوره اسلامی و سابقه تاریخی هنر در دوره ایلخانی اشاره شده است.

نوشته شده در تاریخ 1390/12/10    | توسط: علی یوسفی    |    | نظرات()