کتاب مبانی نظری و کاربردی آمار توسط آقایان بهمن فصیحی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان و محمدرضا شیری مدرس واحد پارس آباد و عضو هیأت علمی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی مغان به چاپ رسید.موضوعات مندرج در این کتاب در بر گیرنده سرفصل های دروس آمار و احتمالات ، آمار و کاربرد آن در مدیریت (1و2) ، روش های آمار ، آمار کاربردی ، مقدمات آمار و آمار احتمالات مهندسی است که توسط شورای آموزشی و برنامه ریزی درسی برای دانشجویان دوره کارشناسی و کاردانی در نظر گرفته شده است. کتاب گلزار سخن کتاب ادبی است که توسط آقای ایمان مهری عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان بعنوان کتاب فارسی عمومی جهت تدریس در دانشگاهها به چاپ رسیده است. در این کتاب سعی شده است که تا حدی متن های شعر و نثر بر اساس انواع ادبی چیده شوند و همینطور اکثر قالب های شعر از غزل ، قصیده ، رباعی ، دوبیتی ، ترکیب بند ، مستزاد، مثنوی ، قطعه ، تک بیتی و نیز انواع نثر از مرسل ، مسجع ، متکلف را در نظر گرفته شده است.

نوشته شده در تاریخ 1391/01/17    | توسط: علی یوسفی    |    | نظرات()